- Website là công cụ hỗ trợ post bài cho Chungkhoanviet.com.vn, cộng tác viên lưu bài viết trong mục Tệp tin nội bộ, Văn bản nội bộ chờ xét duyệt trước khi được post ra bên ngoài cho người dùng đọc vào các mục Tin tức tương ứng với nội dung bài viết.

- Website có mục Khóa học, nơi giới thiệu các khóa học chuyên ngành tài chính, chứng khoán và cho phép người dùng có thể đăng ký khóa học.

- Website còn là nơi giao lưu chia sẽ ảnh, video về các hoạt động của các thành viên Chungkhoanviet.com.vn thông qua mục Album hoạt động.

- Quản lý và theo dõi tiến độ các dự án đã và đang triển khai trên toàn hệ thống Aliofiot.vn.